SPORTSKA DIJAGONSTIKA


SPORTSKA DIJAGONSTIKA

OPORAVAK NAKON POVREDA

Sportski trening i/ili program korektivnog vežbanja biće onoliko uspešni koliko su precizno i tačno definisani i planirani. Zbog toga je, pored odgovarajućih dijagnostičkih procedura kojima se procenjuje početno stanje, neophodan odabir i konkretna kontrola trenažnih parametara (režim rada, veličina opterećenja, opseg i brzina pokreta itd.). U savremenom sportu i rehabilitaciji vežbanje se ne može sprovoditi bez primene odgovarajuće dijagnostike. Specifična merenja predstavljaju nezaobilazno sredstvo procene neuromišićne funkcije, bez obzira da li se radi o povredama skočnog zgloba, kolena, kuka, ramena ili vrata.SPORTSKA DIJAGONSTIKA