FIZIČKA PRIPREMA I OPORAVAK SPORTISTA


FIZICKA PRIPREMA I OPORAVAK SPORTISTA

U našem timu se nalazi značajan broj stručnjaka koji će predstavljati, po našem mišljenju, sadašnjost i budućnost fizičke pripreme sportista. Primenom naše metode, sportisti dostižu visoki nivo bazičnih fizičkih kvaliteta.

Prednost naše metode rada ogleda se u tome što se nakon uspostavljanja dovoljnog nivoa bazične fizičke pripremeljenosti primenjuju specifična trenažna sredstva koja znatno unapređuju sportski nastup u datom sportu. Tako se intezitet, trajanje i frekvencija aerobnog ili anaerobnog tipa aktivnosti kreiraju na osnovu nivoa ispoljavanja tih karakteristika tokom takmičenja.FIZICKA PRIPREMA I OPORAVAK SPORTISTA

Trening sa opterećenjem se dizajnira na osnovu motornih obrazaca, opterećenja i trajanja aktivnosti koje se ostvaruju tokom sportskog nastupa. Vežbe istezanja se dizajniraju u o odnosu na grupe mičića koje se najviše angažuju u datom sportu, i to tako da se razvija dinamička fleksibilnost u više ravni pokreta.